November 28th @ 1:22 PM GMT
MSNBC (Politics)
November 27th @ 8:33 PM GMT
MSNBC (Politics)
Sources