November 28th @ 4:59 PM GMT
November 28th @ 4:06 PM GMT
MSNBC (World)
Sources